NS3

NS3 – BUS-proffset

Metallagringar och aluminiumhus, 12mm axel och flertalet BUS-protokoll att tillgå. Spohn+Burkhardt har lyckats bygga en extremt kompetent joystick.