SMJ-Surface Mounted Joysticks

Surface Mounted Joystick

På modellerna Planar-NL SMJ, Nano-L SMJ, Nano-M SMJ och HyPro erbjuder vi både 1-axliga och 2-axliga spakar med SMJ-Surface Mounted Joystick. Det innebär att du kan byta joystick på plats, utan att öppna lådan. Enkelt, snabbt, effektivt.

2-axlig joystick
Planar-NL SMJ, Nano-L SMJ
och Nano-M SMJ

1-axlig joystick
HyPro-6 och HyPro-8

1-axlig
Planar-NL SMJ, Nano-L SMJ
och Nano-M SMJ