Radio med tryckknappar

PocketEvo Minor
6-10 prop tryckknappar
(opt 1, 2, 3-steg)
2 analoga pot
Nödstopp
Extra tryckknappar

PocketEvo Minor LCD

Planar-B1
16 tryckknappar
Matrisskärm

Planar-B2

Planar-C1

Planar-C2

Planar-C4

Planar-D1

Planar-D2

Planar-B1 EX

Planar-B2 EX

Pocket-B
15 tryckknappar

Pocket-S
6 två-stegs tryckknappar
5 tryckknappar

Pocket-V
17 tryckknappar