JMS3

JMS3

JMS3 handlar om precision. Precision i minsta detalj, både när det gäller konstruktion, tillverkning, montering och inte minst användande. Potentiometer eller hallteknik – finmekanik uti fingerspetsarna.